Privacy verklaring

Privacyverklaring Landgoed de Olmenhorst

Landgoed de Olmenhorst, gevestigd aan Lisserweg 481 2165 AS LISSERBROEK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Olmenhorst Fruit B.V., handelend onder naam Landgoed de Olmenhorst
Lisserweg 481
2165AS Lisserbroek
0252413165
info@olmenhorst.nl
www.olmenhorst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Landgoed de Olmenhorst verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sales@olmenhorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het verzamelen:
Landgoed de Olmenhorst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Landgoed de Olmenhorst analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Landgoed de Olmenhorst neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Landgoed de Olmenhorst) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Landgoed de Olmenhorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Landgoed de Olmenhorst deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Landgoed de Olmenhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Landgoed de Olmenhorst jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
Landgoed de Olmenhorst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Landgoed de Olmenhorst gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics:
Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De webstatistieken van dit gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om de website gebruiksvriendelijker in te delen. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. De informatie hiervan wordt uitgewisseld met Google zodat wij gebruik kunnen maken van hun analytische software. Je kunt meer lezen over het gebruik van deze cookies in hun privacyverklaring: www.google.com/policies/privacy/
Deze cookies heten: _utma, _utmb, _utmc _utmt en _utmz.

Cookie VERVALTIJD OMSCHRIJVING
_utma 26 maanden Gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies. Deze cookie wordt aangemaakt als hij nog niet gevonden is op het apparaat van de gebruiker en geüpdatet bij elke nieuwe sessies en elke keer als er data naar Google Analytics gestuurd. Bij een update reset de vervaltijd.
_UTMB 30 minuten Gebruikt om nieuwe gebruikers en sessie te herkennen. De vervaltijd wordt gereset elke keer als er data naar Google Analytics wordt gestuurd.
_UTMC Einde sessie
_UTMT 10 minuten Gebruikt om de hoeveelheid data die verstuurd wordt te reguleren en zo overbelasting van de server te voorkomen.
_UTMZ 6 maanden Gebruikt om ons te vertellen hoe je onze site hebt gevonden. Ben je bijvoorbeeld via Facebook gekomen of via Google? Welk zoekopdracht gebruikte je daarbij?

Typo3
Typo3 is ons content management systeem, het maakt slechts een cookie aan waarin een gebruiker via een willekeurig aangemaakt nummer wordt gevolgd. Dit is enkel relevant voor beheerders van de website die inloggen op de website maar typo3 maakt deze cookie standaard aan.

Cookie VERVALTIJD OMSCHRIJVING
FE_TYPO_USER Sessie Gebruikt om een gebruiker te herkennen en gebruikersvoorkeuren op te slaan. Wordt verwijderd aan het einde van een sessie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Landgoed de Olmenhorst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sales@olmenhorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Landgoed de Olmenhorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Landgoed de Olmenhorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sales@olmenhorst.nl