Missie & Visie

Missie

Op Landgoed de Olmenhorst groeien de lekkerste appels en peren aan de bomen, met liefde en aandacht geteeld volgens de biologische principes. Gewoon bij jou om de hoek in Haarlemmermeer.

Het ruim 165 jaar oude authentieke landgoed, een oase van rust, centraal in de verstedelijkte Randstad, is privé bezit van de familie de Clercq.

Met diverse bedrijfsactiviteiten willen we voldoende inkomsten genereren om het landgoed te behouden en te verbeteren. Hierbij gaan we respectvol met mens en dier en erkennen de samenhang hiervan zodat we het landgoed gezond, in alle opzichten, aan toekomstige generaties kunnen doorgeven.

De kringloop van de natuur die je hier kunt ervaren en willen we graag met je delen. Geniet, proef, voel je thuis, ontmoet, leer en laat je inspireren.

Visie

Landgoed de Olmenhorst is en blijft een oase van rust in de roerige Randstad. Wij zijn een laagdrempelige, gastvrije organisatie waar men zich altijd welkom voelt om te ontspannen en te genieten.

We streven naar regeneratieve en circulaire landbouw waarin de bodem centraal staat om zo bij de dragen aan de verschillende ecosysteemdiensten (biodiversiteit, regulering watervoorziening, voedselproductie)

Dieren functioneren binnen de kringlooplandbouw door het eten van (plaag-) insecten en onkruiden en diverse reststromen waarna hun hoogwaardige mest wordt weer gebruikt.

Op het landgoed gaan we op alle fronten zo zuinig mogelijk om met grondstoffen, wekken veel van de gebruikte energie zelf op en hebben waterbuffers op het landgoed.

We zijn een eigenzinnig bedrijf dat inspiratie biedt op het gebied van regeneratieve landbouw en werken daarvoor samen, vergaren kennis bij experts op dit gebied. We verhuren onze duurzame locaties niet alleen aan bedrijven en particulieren maar bieden een beleving. We organiseren inspirerende evenementen met toegevoegde waarde en verkopen enkel integere, duurzame producten. Zodat we onze gasten inspireren om zelf een toekomstbestendige levensstijl te omarmen.

Kernwaarden:

  • Gastvrij
  • Toekomstbestendig
  • Educatie en inspiratie
  • Eerlijk
  • Verbinden
  • Kwaliteit