Gegrond in het verleden, voorbereid op de toekomst.

De Olmenhorst is een familiebedrijf dat al ruim 150 jaar bestaat. De gronden werden gekocht in 1854, twee jaar nadat het Haarlemmermeer was drooggelegd, door Stephanus de Clercq (1826-1886), telg van een Amsterdams koopmansgeslacht. Hij was de bet-overgrootvader van de huidige eigenaar. Hier startte hij een groot akkerbouwbedrijf, zoals er zo vele waren in de Meer. Er werden ondermeer aardappelen, tarwe, vlas en erwten geteeld. Bijzonder was dat eind 19de eeuw de eerste fruitboomgaard werd geplant. Dit kwam in de wijde omgeving vrijwel niet voor.

De toenmalige boerderij heette de Betsyhoeve. Toen deze echter afbrandde, werd in 1894 door Willem de Clercq (1851-1912) een nieuwe boerderij gebouwd, op een meer centraal gelegen locatie en deels in een al eerder aangelegde bosstrook, met voornamelijk iepen (olmen). Zo kreeg de nieuwe boerderij de naam ‘De Olmenhorst’. Waren de eerste twee generaties nog herenboeren/bestuurders, die elders woonden, Stephen Willem (Willy) de Clercq (1878-1938) besloot zich op zijn bedrijf te vestigen. Hiervoor liet hij in 1906 de karakteristieke houten villa bouwen en een formele moestuin aanleggen, met tuinmuur en theeprieel. Deze opstallen zijn sinds 1985, samen met de grote boerderij, gemeentelijke monumenten. Onder Willy kreeg de fruitteelt een veel belangrijkere plek in de bedrijfsvoering. Vele nieuwe boomgaarden werden geplant en nieuwe schuren gebouwd, voor het bewaren en sorteren van het fruit.

Toen Willy’s zoon Govert de Clercq (1909-1989) in 1938 als vierde generatie het bedrijf overnam, was deze nog maar net terug uit Java, waar hij jarenlang had gewerkt als planter. Spoedig brak de oorlog uit en Govert, een zeer uitgesproken persoonlijkheid, heeft in het lokale verzet een rol van betekenis gespeeld. In het laatste deel van de oorlog was op De Olmenhorst het hoofdkwartier gevestigd van de Binnenlandse Strijdkrachten, district Haarlemmermeer en omliggende gemeenten.

In de jaren ’70 en ’80 gaf Govert aan enkele jonge mensen de gelegenheid om op het landgoed te komen wonen en bood hij aan de kunstenaars een werkruimte. Zo groeide De Olmenhorst uit tot een kleine gemeenschap, waar inmiddels zeven huishoudens en vier ateliers zijn gevestigd.

Florian de Clercq (1960), de huidige eigenaar, is zijn vader opgevolgd in 1986. Hij koos ervoor zich alleen te richten op de fruitteelt; het akkerbouwareaal werd afgestoten. Omdat het in de fruitteelt niet lang daarna erg slecht ging, is de familie de bedrijfsvoering weer gaan verbreden. Eerst met een klein winkeltje, voor afzet van het eigen fruit, en met de organisatie van enkele evenementen, om het publiek naar het landgoed te trekken. Langzamerhand zijn deze activiteiten uitgegroeid en uitgebreid. Zo heeft De Olmenhorst zich ontwikkeld tot een modern, dynamisch en gevarieerd bedrijf, met nog vele plannen voor de toekomst.

Als landgoed valt De Olmenhorst onder de Natuurschoonwet. En wegens de grote variëteit aan vogels is het 31 hectare grote gebied erkend als vrijwillig vogelreservaat.

N.B. Een meer uitgebreid verhaal over de geschiedenis van De Olmenhorst vindt u hier (pdf-file). De tekst is afkomstig uit het boek Haarlemmermeerse boerderijen en hun bewoners (uitgave van Stichting Meer-Historie, 2005).

Over De Olmenhorst in oorlogstijd is in 2007 door familielid Daan de Clercq een boekje geschreven. Ook deze tekst kunt u hier downloaden als pdf-file.

dC-Stephanus Wz-1826-1886

Stephanus de Clercq

1826-1886

dC-Willem 1851-1912

Willem de Clercq

1851 – 1912

dC-Stephen Willem 1878-1938 2

Stephen Willem de Clercq

1878-1938

dC_GWA boomgaard

Govert de Clercq

1909-1989

Florian de Clercq

5e generatie

Nieuws uit de boomgaard
We houden je graag op de hoogte van wat er gebeurt op het Landgoed.

Search