Olmenhorst in Greenpaper

Home Nieuws Olmenhorst in Greenpaper

De Olmenhorst ontvangt eerste exemplaar van Greenpaper: Biologisch en Biodiversiteit

Afgelopen week ontving Florian de Clercq van Landgoed de Olmenhorst een bezoek van Bionext directeur Michaël Wilde om het eerste exemplaar van de Greenpaper over biologische landbouw en biodiversiteit in ontvangst te nemen.

Het verlies van biodiversiteit is naast de klimaatcrisis de grootste uitdaging van onze tijd. Biologische boeren worden gezien als onderdeel van oplossing omdat deze ondernemers een variatie aan planten, dieren en micro-organismen, onder én boven de grond, nodig hebben voor een weerbaar landbouwsysteem. Hiermee voorkomen en bestrijden ze ziektes en plagen. De biologische landbouw laat niet alleen zien dat landbouw en natuur elkaar kunnen versterken maar juist dat biologische bedrijven kunnen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied.

Maar hoe ziet die relatie tussen boer en natuur er uit en in hoeverre wordt deze stellingen wetenschappelijk onderbouwd? Om daar een antwoord op te geven, heeft het Bionext team een speciaal Greenpaper geschreven, als een onderdeel van een serie van zes, zodat iedereen binnen en buiten de sector dit verhaal vol overtuiging kan vertellen.

Landgoed de Olmenhorst is al sinds 1985 een vrijwillig vogelreservaat. Dit maakt het tot een ideale locatie om deze Green Paper officieel te overhandigen aan Florian de Clercq, een echte voorvechter van de biologische beweging.

Florian: “Wij zijn erg trots op het feit dat onze biologische boomgaard ook wordt gezien als vrijwillig vogelreservaat. De familie liet zich graag overtuigen door Drs Luit Buurma, ornitholoog met internationale faam en toentertijd bestuurslid van Vogelbescherming.” Hij vervolgt: “Begin jaren ’80 telde Luit binnen 12 maanden circa 120 verschillende vogelsoorten, waarvan het merendeel standvogels, vele soorten trekvogels en uiteraard ook enkele dwaalgasten.”

In die bijna veertig jaar die sindsdien verstreken zijn is de diversiteit van flora en fauna op de Olmenhorst alleen maar toegenomen. Dit als gevolg van het bewuste beleid dat Florian gevoerd heeft om bewust diverse ‘overhoekjes’ te laten ontstaan, deels met spontane beplantingen, maar ook door het gericht planten van allerlei voor nuttige insecten geschikte waardplanten.

De belangrijkste verandering was echter de gefaseerde omschakeling naar biologische teelt vanaf 1997, waardoor op enig moment Florian de kikkers weer is gaan horen kwaken in de sloten, na ruim veertig jaar afwezigheid. Florian: “Naast de kwakende kikkers is de grootste beloning het concert van de nachtegaal in de bosjes nabij het familiehuis. Dan ervaar ik waar geluk, in volle dankbaarheid voor de heelheid van de natuur om mij heen.”

Volgens Michaël is de Olmenhorst een prachtig uithangbordje voor de biologische sector: “Dit is de ideale plek om een gesprek over de waarden van de biologische landbouw te voeren met de samenleving. Dat heeft niet alleen te maken met het feit de biologische principes van Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid hier heel tastbaar worden maar vooral omdat je kan ervaren en voelen hoe boer en natuur harmonieus samenwerken.”