Biologische teelt

Op De Olmenhorst wordt het fruit op biologische en ecologische wijze geteeld. Dit houdt in dat we proberen verstandig en duurzaam om te gaan met de natuur op ons landgoed en dat we onze klanten zo eerlijk en gezond mogelijke producten willen aanbieden.

In de praktijk - Concreet betekent biologische teelt dat we geen kunstmest, chemische middelen en gentechnologie gebruiken. Onkruid wordt niet platgespoten, maar gewoon gemaaid en geschoffeld. Ongediertes worden bestreden met behulp van hun natuurlijke vijanden: koolmezen die rupsen eten, zweefvliegen die bladluizen eten, enzovoort. Met nestkastjes en bloembedden worden deze helpers gelokt. Wij zijn al sinds 1998 aangesloten bij Skal en worden door hen gecontroleerd. De eigen productie en eigen producten zijn dus allen gegarandeerd biologisch.

Natuurlijke stoffen - Door het vochtige klimaat in Nederland vormen schimmelziekten een groot gevaar. Biologische fruittelers mogen deze bestrijden door te spuiten, doch alleen met stoffen van natuurlijke herkomst, zoals zwavel. Dit is allemaal nauwkeurig vastgelegd in Europese regels. Het liefst hoeven wij ook dit soort natuurlijke stoffen niet te gebruiken. Daarom zijn alle jongere boomgaarden op De Olmenhorst beplant met nieuwe, speciaal ontwikkelde appelrassen, die niet alleen heerlijk smaken, maar ook een grote natuurlijke weerstand hebben, bijvoorbeeld Topaz en Santana.

Milieuvriendelijk - Deze aanpassingen zijn niet voor niets. De biologische fruitteelt is qua bestrijdingsmiddelen liefst 25 keer zo milieuvriendelijk als de reguliere teelt, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu uit 2000. Zij zorgt voor een betere biodiversiteit (meer planten en dieren), een mooier landschap en minder schadelijk afval in het milieu.

Natuurlijk evenwicht - Wel is de biologische fruitteelt een van de meest ingewikkelde vormen van landbouw. De telers moeten zeer zorgvuldig gebruik maken van het natuurlijke evenwicht, om de uitbraak van plagen te voorkomen. Daarvoor worden de luchtvochtigheid, temperatuur en andere omstandigheden in de boomgaard nauwkeurig door de computer ingelezen. Met behulp van speciale simulatieprogramma's kan vervolgens worden bepaald of moet worden ingegrepen.

Is biologisch duurder? - Ondanks alle inspanningen kan schade door ziekten en plagen niet altijd voorkomen worden. Biologische teelt geeft dan ook gemiddeld een 30% lagere productie dan de gangbare teelt, terwijl de productiekosten hoger liggen. Dit verklaart waarom voor biologisch fruit een wat hogere prijs wordt gevraagd. Gelukkig wordt dit begrepen. De consumptie van biologische producten is in de afgelopen jaren sterk gestegen en zal waarschijnlijk alleen nog maar verder toenemen.

Adopteer een appelboom!

Wist je dat je op ons landgoed je eigen boom kunt adopteren? Je kunt dan de groei en bloei van de boom meemaken en uiteraard mag je in het najaar, als de vruchten rijp zijn, alle appeltjes plukken! Hoeveel vruchten een boom draagt verschilt per jaar, maar neem voor zekerheid maar een paar flinke lege kratten mee als je komt plukken! Sommige bomen dragen wel 40 kilo vruchten.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

olmenhorst twitter